Filipino.biz.ph - Philippine Culture

History Search

Home | Tourism | Showbiz | Culture | Trivia | History | Arts | Churches | Related Products | Directory

  KKK     The Katipunan
The Kartilya ng Katipunan

The Teachings of the Katipunan

  Realizing the importance of a primer to indoctrinate the members of the society in its ideals, Jacinto prepared one which he called Kartilla, a word adopted from the Spanish cartilla which at the time meant a primer for grade school students. The Kartilla consisted of thirteen "teachings" which the members of the society were expected to follow. The primer follows:

  Filipino version from a handout of the Centennial Commission. Strangely, it consisted only of twelve teachings.


  Kartilya ng Katipunan
  ni Emilio Jacinto

  1. Ang buhay na hindi ginugugol sa isang malaki at banal na kadahilanan ay kahoy na walang lilim, kundi damong makamandag.
  2. Ang gawang magaling na nagbuhat sa paghahambog o pagpipita sa sarili, at hindi talagang nasang gumawa ng kagalingan, ay di kabaitan.
  3. Ang tunay na kabanalan ay ang pagkakawang-gawa, ang pag-ibig sa kapwa at ang isukat ang bawat kilos, gawa't pangungusap sa talagang Katuwiran.
  4. Maitim man o maputi ang kulay ng balat, lahat ng tao'y magkakapantay; mangyayaring ang isa'y hihigtan sa dunong, sa yaman, sa ganda...; ngunit di mahihigtan sa pagkatao.
  5. Ang may mataas na kalooban, inuuna ang puri kaysa pagpipita sa sarili; ang may hamak na kalooban, inuuna ang pagpipita sa sarili kaysa sa puri.
  6. Sa taong may hiya, salita'y panunumba.
  7. Huwag mong sayangin ang panahon; ang yamang nawala'y mangyayaring magbalik; ngunit panahong nagdaan ay di na muli pang magdadaan.
  8. Ipagtanggol mo ang inaapi; kabakahin ang umaapi.
  9. Ang mga taong matalino'y ang may pag-iingat sa bawat sasabihin; matutong ipaglihim ang dapat ipaglihim.
  10. Sa daang matinik ng buhay, lalaki ang siyang patnugot ng asawa at mga anak; kung ang umaakay ay tungo sa sama, ang pagtutunguhan ng inaakay ay kasamaan din.
  11. Ang babae ay huwag mong tingnang isang bagay na libangan lamang, kundi isang katuwang at karamay sa mga kahirapan nitong buhay; gamitin mo nang buong pagpipitagan ang kanyang kahinaan, at alalahanin ang inang pinagbuharan at nag-iwi sa iyong kasanggulan.
  12. Ang di mo ibig gawin sa asawa mo, anak at kapatid, ay huwag mong gagawin sa asawa, anak at kapatid ng iba.

Top History Links

Philippine Centennial
Heroes of the Revolution
Unsung Heroes
The Katipunan
Mga Pangulo ng Pilipinas
Philam War Documents
Philippine Revolution Documents

Filipino Spirit

Evolution of the Filipino Flag
Panatang Makabayan
Pledge of Allegiance
1956: Lupang Hinirang (Filipino)
1934: Philippine Hymn (English)
1899: Filipinas (Spanish)
1898: Marcha Nacional(melody)
Bayan Ko
Ads by Kabayan
Filipina Beauty
Secrets, Tips and Tricks.
For the Beautiful Filipina
www.Filipina-Beauty.biz

Ads by Kabayan
Pinoy Showbiz
Filipino Celebrity Profile, News
Angel, Kim Chiu, John Lloyd, Piolo
www.Pinoy-Showbiz.biz
Ads by Kabayan
Philippine Tourism
How to have fun visiting
The 7,107 Philippine islands
www.Philippine-Tourism.biz
Filipino.biz.ph - Philippine Culture

Filipino.biz.ph Recommends

Laguna Business Directory

Laguna Business Directory - The complete business directory for businesses in Laguna, Philippines.

Pinoy Food

Tunay na Lasang Pinoy - Savor traditional Pinoy food.

Be Naturally Beautiful with Splash Products

Filipina Beauty - Be naturally beautiful with Filipina beauty secrets and beauty products

Austrian Swarovski Pearl Rosary Necklace

KC Gems Elegant, inexpensive hand-made bead accessories perfect for you or as gifts for your loved ones.

Filipino.biz.ph - Philippine Culture